Собираем деньги для работ по набору "Русско-персидского словаря" Восканяна (сейчас он представлен в поиске в виде картинок) и обновления и пополнения словаря Рубинчика и Восканяна. Информация по ходу работ будет доступна тут, уже собрано 10693 руб. из 30000 руб.
на карту СБЕР по номеру телефона: +7 (967) 216-10-51

страницы: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 

страница 49


бургоми́стр м. شهردار šahrdār


бурдю́к м. خیک xik


буреве́стник м. зоол. مرغ طوفان morγ-e tufān, پیک طوفان peyk-e tufān


буре́ние с. حفر hafr, حفاری haffāri;
    разве́дочное буре́ние — حفریات اکتشافی;
    буре́ние сква́жины — حفر چاه


буржуа́ м. нескл. بورژوا buržuā
|буржуа́зи́я ж. بورژوازی buržuāzi;
    кру́пная буржуа́зи́я — بورژوازی بزرگ;
    ме́лкая буржуа́зи́я — بورژوازی کوچک, خرده بورژوازی
|буржуа́зно-демократи́ческий بورژوادموکراتیک buržuādemokrātik
|буржуа́зно-поме́щичий ...بورژوا ملاکی buržuāmallāki
|буржуа́зный بورژوایی buržuāyi, ...بورژوازی buržuāzi


буржу́й м. разг. презр. بورژوا buržuā


бури́||льный حفاری haffāri
|бури́льщик м. حفار haffār
|бури́ть, пробури́ть حفر کردن hafr k, حفاری کردن haffāri k


бурли́ть несов. متلاطم بودن motalātem budan, خروشان بودن xorušān budan


бу́рн||ый 1 متلاطم motalātem (волнующийся); خروشان xorušān (бурлящий);
    бу́рное мо́ре — دریای متلاطم
2 перен. پرشور poršur, پرجوش و خروش porjušoxoruš;
    бу́рное вре́мя — دوران پرجوش و خروش;
    бу́рный ми́тинг — اجتماع پرشور;
    бу́рное обсужде́ние — بحث پرشور
3 перен. (неистовый) شورانگیز šurangiz;
    бу́рные аплодисме́нты — کف‌زدمهای شورانگیز
4 перен. (быстро развивающийся) سریع sari’;
    бу́рный рост промы́шленности — رشد بسیار سریع (سرسام‌آور) صنایع


буров||о́й حفاری haffāri;
    бурово́е обору́дование — ماشین‌آلات حفاری
    бурова́я сква́жина — چاه [حفر شده]


бурча́ть, пробурча́ть разг. قر قر کردن γorγor k (тж. в животе)


бу́рый خرمایی xormāyi, قهوه‌ای γahveyi
{{}}
    бу́рый у́голь — زغال قهوه‌ای (بور)


бурья́н м. собир. علف هرزه alaf-e harze


бу́ря ж. прям. и перен. طوفان tufān;
    си́льная бу́ря — طوفان شدید


буря́т м. بوریات buryāt
|буря́тский ...بوریات buryāt, بوریاتی buryāti


бу́сы мн. منجوق manjuγ; گردنبند gardanband (ожерелье)


бута́н м. хим. بوتان butān


бутафо́рия ж. اثاثیه صحنه نمایش asāsiye-ye sahne-ye namāyeš


бутербро́д м. ساندویچ sāndvič;
    бутербро́д с колбасо́й — ساندویچ کالباس


буто́н м. غنچه γonče;
    дава́ть буто́ны — غنچه کردن
    буто́н распусти́лся — غنچه شکفت


бу́тсы мн. (ед. бу́тса ж) کفش فوتبال kafš-e futbāl


буты́л||ка ж. بطری botri;
    буты́лка с вино́м — بطری شراب;
    буты́лка с зажига́тельной сме́сью — بطری آتش‌زا
|буты́ль ж. بطری بزرگ botri-уе bozorg


бу́фер м. тех. مانع ضربت māne’-ye zarbat
|бу́ферный:
    бу́ферная зо́на — منطقه حایل;
    бу́ферное госуда́рство — دولت پوشالی


буфе́т м. в разн. знач. بوفه bufe


буха́нка ж. (хле́ба) [یک] قالب نان


бухга́лт||ер м. حسابدار hesābdār
|бухга́лте́рия ж. حسابداری hesābdāri
|бухга́лтерский ...حسابداری hesābdari


бу́хта ж. شاخابه šāxābe, خلیج کوچک xalij-e kuček


бушева́ть несов. 1 طوفانی شدنَبودن tufāni š/budan
2 разг. (буйствовать) داد و بیداد کردن dādobidād k, عربده کردن arbade k


буя́н м. جنجالی janjāli, عربده‌جو arbadeju
|буя́нить несов. جنجال کردن janjāl k


бы частица 1 (при выражении предположительной возможности действия):
    ему́ пора́ бы возврати́ться — دیگر باید برگشته باشد
2 (при выражении пожелания):
    пое́хать бы нам туда́ — کاش آنجا میرفتیم;
    поспа́ть бы нам с часо́к — کاش ساعتی میخوابیدیم
3 (в условных оборотах):
    е́сли бы у меня́ была́ возмо́жность, я пое́хал бы — اگر فرصت داشتم میرفتم;
    е́сли бы я знал, сказа́л бы — اگر میدانستم میگفتم;
    е́сли бы он там был — اگر آنجا بود...
{{}}
    кто́ бы ни пришёл... — هرکه بیاید...;
    что́ бы он ни сказа́л... — هر چه بگوید...;
    что́ бы ни случи́лось... — هر چه پیش آید...
    когда́ бы он ни возврати́лся... — هر وقت که برگردد...
    каку́ю бы кни́гу я ни купи́л... — هر کتابی که بخرم...
    без како́го бы то ни́ было труда́ — بدون هیج زحمتی
    ка́к бы то ни́ было, мы должны́ успе́ть — هر چه باشد باید برسیم;
    кто бы мог пове́рить, что — آیا میشود باور کرد که или کی باور میکرد که;
    кто бы мог пове́рить! — آدم ناورش نمیاید!


быва́ло частица в знач. вводн. сл. разг.:
    мы, быва́ло, ча́сто навеща́ли его́ — ما گاهی [میشد] زود زود بدیدنش میرفتیم


быва́лый разг. 1 کهنه‌کار kohnekār; دنیادیده donyādide (опытный)
2 (привычный) معمولی ma’muli


быва́||ть несов. 1 (существовать) بودن budan;
    быва́ют слу́чаи, когда́.... — مواردی هست (پیش میاید) که...
2 (иметь место, происходить):
    ле́кции быва́ют по среда́м — سخن‌رانی روزهای چهارشنبه تشکیل میشود;
    иногда́ у нас быва́ет кино́ — بعضی اوقات ما [برنامه] فیلم داریم
3 (случаться) شدم šodan, پیش آمدن piš āmadan;
    быва́ло ли, что́бы — آیا چنین شده است که
    иногда́ быва́ет [быва́ло], что — گاه میشود [میشد] که
    бо́льшей дру́жбы не быва́ет — دوستی بیشتر از این نمیشود;
    ре́дко быва́ло, что́бы — کمتر اتفاق افتاده که;
    со мной э́то быва́ло — این اتفاق برای من پیش آمده است
4 (находиться) بودن budan; تشریف داشتن tašrif dāštan вежл.;
    когда́ вы быва́ете до́ма? — چه وقت‌ها منزل تشریف دارید؟
5 (посещать) رفتن raftan َ آمدن āmadan;
    здесь быва́ют студе́нты — اینجا دانشجویان میایند;
    мы ча́сто быва́ем в теа́тре — ما اغلب به تئاتر میرویم;
    я быва́л у вас не́сколько раз — من چندین بار پیش شما [آمده] بودم (или вежл. خدمت رشما رسیدهام);
    я ре́дко там быва́ю — من کمتر آنجا میروم
    мы быва́ем друг у дру́га — ما رفت و آمد داریم
{{}}
    как ни в чём не быва́ло — انگار خبر نشده;
    сне́га как не быва́ло — اثری از برف باقی نماند;
    э́тому никогда́ не быва́ть — این کار هرگز نخواهد شد (شدنی نیست)

        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit