Собираем деньги для работ по набору "Русско-персидского словаря" Восканяна (сейчас он представлен в поиске в виде картинок) и обновления и пополнения словаря Рубинчика и Восканяна. Информация по ходу работ будет доступна тут, уже собрано 10693 руб. из 30000 руб.
на карту СБЕР по номеру телефона: +7 (967) 216-10-51

страницы: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 

страница 18


авторефера́т м. خلاصه رساله علمی xolāse-ye resāle-уе elmi, معرفی‌نامه تز mo’arrefināme-ye tez


авторизо́ванный زیر نظر موءلف zir-e nazar-e moallef, با اجازه موءلف bā ejāze-ye moallef


авторита́рный خودکامه xodkāme, مطلقالعنان motlaγ-ol-enān;
    авторита́рный режи́м — رژیم خودکامه


авторите́т м. 1 حیثیت heysiyyat, اعتبار e’tebār; وجهه vajhe;
    завоева́ть авторите́т — اعتبار کسب کردن ;
    повы́сить че́й-л. авторите́т — حیثیت کسی افزودن;
    укрепи́ть авторите́т — حیثیترا تقویت کردن;
    его́ авторите́т значи́тельно повы́сился — حیثیت او بمراتب بالا رفت;
    подорва́ть авторите́т — به حیثیت لطمه زدن;
    по́льзоваться больши́м авторите́том — از اعتبار و حیثیت زیاد vرخوردار بودن;
    по́льзоваться авторите́том у кого́-л. — نزد کسی معتبر بودن;
    потеря́ть авторите́т — اعتباررا از دست دادن
2 (о человеке) [شخصیت] معتبر [šahsiyyat-e] mo’tabar
|авторите́тный معتبر mo’tabar;
    авторите́тный специали́ст — کارشناس معتبر;
    авторите́тные исто́чники — منابع معتبر


а́вторс||кий ...مؤلف moallef, ...نویسنده nevisande;
    а́вторский гонора́р — حق القلم, حق تألیف;
    а́вторское пра́во — حق مؤلف
|а́вторство с. مؤلف بودن moallef budan;
    установи́ть чьё-л. а́вторство — تعلق اثر به کسی [را] معلوم کردن


автору́чка ж. [قلم] خودنویس [γalam-e] xodnevis


автосамосва́л м. کامیون کمپرسی خودکار kāmyon-e kompresi-ye xodkār


автостра́да ж. بزرگراه bozorgrāh, اتوبان otobān


автотра́кторн||ый:
    автотра́кторная промы́шленность — صنایع اتومبیل و تراکتورسازی;
    автотра́кторный парк — پارک اتومبیل‌ها و تراکتورها


автотра́нспорт м. وسایل نقلیه اتومبیلی vasāyel-e naγliye-ye otomobili


автотра́сса ж. جاده اتومبیلرو jāde-ye otomobilrow


автоцисте́рна ж. کامیون مخزندار kāmyon-e maxzandār; کامیون نفتکش kāmyon-e naftkeš (для перевозка нефти)


аге́нт м. 1 (уполномоченный) نماینده namāyande, مأمور ma’mur (мн. тж. مأمورین ma’murin);
    страхово́й аге́нт — مأمور بیمه;
    полице́йский аге́нт — مأمور آگاهی
2 (шпион) مأمور ma’mur (мн. مأمورین ma’murin), مامل āmel (мн. عمال ommāl)
3 (ставленник) عامل āmel (мн. عمال ommāl)
|аге́нтство с. آژانس āžāns (телеграфное, информационное и т. п.); خبرگزاری xabargozāri (информационное);
    информацио́нное аге́нтство — خبرگزاری [اطلاعاتی];
    телегра́фное аге́нтство — خبرگزاری تلگرافی;
    тра́нспортное аге́нтство — بنگاه مسافربری;
    Аге́нтство печа́ти Но́вости — آژانس مطبوعاتی نوستی;
    Центра́льное информацио́нное аге́нтство (в Иране) — واحد مرکزی خبر
|аге́нту́ра ж. 1
(разведывательная служба) شبکه اطلاعاتی šabake-ye ettelā’āti; شبکه جاسیسی šabake-ye jāsusi (шпионская сеть)
2 собир. مأمورین ma’murin, عمال ommāl


агита́||тор м. مبلغ moballeγ (мн. مبلغین moballeγin), تبلیغاتچی tabliγātči
|агита́цио́нный تبلیغاتی tabliγāti, تبلیغی tabliγi
|агита́ция ж. فعالیت تبلیغاتی fa’āliyyat-e tabliγāti, آژیتاسیون āžitāsyon, تبلیغات tabliγāt;
    сре́дства агита́ции — وسایل تبلیغ
    предвы́борная агита́ция — تبلیغات انتخاباتی ;
    проводи́ть агита́цию — فعالیت تبلیغاتی انجام دادن


агитбрига́да ж. گروه مبلغین goruh-e moballeγin


агити́ровать, сагити́ровать 1 тк. несов. تبلیغ کردن tabliγ k, فعالیت تبلیغاتی انجام دادن fa’āliyyat-e tabliγāti anjām dādan (против علیه; за به نفع, برای)
2 разг. (убеждать в чём-л.) متقاعد کردن motaγā’ed k (за что به)


агит||коллекти́в м. گروه مبلغین goruh-e moballeγin
|агитма́ссовый ...تبلیغاتی تودهای tabliγāti-ye tudeyi;
    агитма́ссовая рабо́та — فعالیت تبلیغاتی تودهای
|агитпу́нкт м. مرکز تبلیغاتی خوزه انتخاباتی markaz-e tabliγāti-ye howze-ye entexābāti


агностици́зм м. филос. لاادریت lāadriyyat, آگنوستیسیزم agnostisizm


агонизи́р||овать несов. محتضر بودن mohtazar budan
|агонизи́рующий محتضر mohtazar, نزدیک به مرک nazdik be marg


аго́ни||я ж. احتضار ehtezār;
    быть в аго́нии — در حالت احتضار بودن


агра́рн||ый کشاورزی kešāvarzi, فلاحتی falāhati (сельскохозяйственный); ارضی arzi (земельный);
    агра́рная страна́ — کشور کشاورزی;
    агра́рная рефо́рма — اصلاحات ارضی


агрега́т м. دستگاه مرکب dastgāh-e morakkab, ماشین māšin


агрема́н м. дип. پذیرش pazireš, آگرمان āgremān;
    запроси́ть агрема́н на кого́-л. — برای کسی تقاضای پذیرش کردن;
    агрема́н на но́вого посла́ полу́чен — پذیرش سفیر جدید واصل شده است


агресси́вн||ость ж. تجاوزکاری tajāvozkāri, تجاوزگری tajāvozgari
|агресси́вный متجاوز motajāvez, ...تجاوزگر tajāvozgar, ...تجاوزکار tajāvozkār (о ком-л.); تجاوزکارانه tajāvozkārāne, تجاوزگرانه tajāvozgarāne (о чём-л.); خصمانه xasmāne (враждебный);
    агресси́вные пла́ны — نقشه‌های تجاوزکارانه ;
    агресси́вное заявле́ние — بیانیه خصمانه;
    он агресси́вен по отноше́нию к нам — نسبت به ما روش خصمانه دارد


агре́сс||ия ж. تجاوز tajāvoz, تهاجم tahājom;
    вооружённая агре́ссия — تجاوز مسلحانه;
    акт агре́ссии про́тив кого́-л. — اقدام تجاوزکارانه علیه کسی;
    соверши́ть акт агре́ссии про́тив кого́-л. — دست به اقدام تجاوزکارانه علیه کسی زدن
|агре́сс м. تجاوزکار tajāvozkār, تجاوزگر tajāvozgar, متجاوز motajāvez (мн. متجاوزین motajāvezin)


агроно́м м. مهندس کشاورزی mohandes-e kešāvarzi
|агроно́ми́ческий کشاورزی kešāvarzi
|агроно́мия ж. علم کشاورزی elm-e kešāvarzi


агропромы́шленный زراعیوصنعتی zarā’i-o-san’ati, ...کشت‌وصنعت kešt-o-san’at;
    агропромы́шленный ко́мплекс — مجتمع زراعی و صنعتی


агроте́хник м. کارشناس زراعت kāršenās-e zerā’at
|агроте́хника ж. فن زراعت fann-e zerā’at

        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit