Собираем деньги для работ по набору "Русско-персидского словаря" Восканяна (сейчас он представлен в поиске в виде картинок) и обновления и пополнения словаря Рубинчика и Восканяна. Информация по ходу работ будет доступна тут, уже собрано 10693 руб. из 30000 руб.
на карту СБЕР по номеру телефона: +7 (967) 216-10-51

страницы: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 

страница 30


бег||ово́й ...دو dow;
    бегова́я доро́жка — پیست دو
|бего́м بدو bedow;
    бего́м марш! — بدو دو!


беготня́ ж. разг. تک و دو takodow, دوندگی davandegi


бе́гство с. فرار farār, هزیمت hazimat;
    обраща́ть в бе́гство — مجبور به فرار کردن, فرار دادن;
    обраща́ться в бе́гство — پا به فرار گذاشتن, رو به هزیمت نهادن


бегу́н м. спорт. دونده davande


бед||а́ ж. بلا balā, مصیبت mosibat;
    навлека́ть беду́ на кого́-л. — کسیرا در (به) بلا انداختن или بلا بسر کسی آوردن;
    попада́ть в беду́ — دچار مصیبت شدن;
    беда́ свали́лась на его́ го́лову — بلا بسرش آمد;
    у них о́бщая беда́ — آنها درد مشترکی دارند , دردشان یکی است
{{}}
    э́то не беда! — اشکالی ندارد!, عیب ندارد!;
    беда́ в том, что — عیب کار این است که или بنبختی اینجا است که
    в чём беда́? — عیب کار چیست؟;
    в то́м-то и беда́ — عیب کار همین است;
    на беду́ — از بخت بد


бедне́ть, обедне́ть فقیر شدن faγir š


бе́дн||ость ж. 1 تنگدستی tangdasti, فقر faγr;
    жить в бе́дности — در فقر و فاقه بسر بردن
2 (скудность) فقر faγr, فقارت feγārat; بی‌مایگی bimāyegi;
    бе́дность по́чвы — فقارت زمین;
    бе́дность обстано́вки [ко́мнаты] — فقر وضع [اطاق]
    бе́дность зна́ний — بی‌مایگی (فقر) معلومات
|бе́днота́ ж. собир. مستمندان mostamandān, فقرا foγarā
|бе́дный 1 تهیدست tohidast, فقیر faγir
2 (несчастный) بیچاره bičāre, بدبخت badbaxt
3 (скудный) فقیرانه faγirāne; بی‌مایه bimāye
|бе́дня́га, бе́дня́жка м., ж. разг. بیچاره bičāre
|бе́дня́к м. فقیر faγir, تهیدست tohidast; دهقان تهیدست dehγān-e tohidast (бедный крестьянин)
|бе́дня́цкий ...فقیر faγir;
    бе́дня́цкое хозя́йство — اقتصادیات فقیر دهقانی, خانوار دهقان فقیر


бедро́ с. ران rān


бе́дств||енный مصیبت‌بار mosibatbār, نکبت‌بار nekbatbār;
    бе́дственное положе́ние — وضع مصیبت‌بار
|бе́дствне с. مصیبت mosibat;
    стихи́йное бе́дствие — آفت [طبیعی];
    терпе́ть бе́дствие — کشیدن
|бе́дствовать несов. در فقر به سر بردن dar faγr be sar bordan


бедуи́н м. [عرب] بدوی [arab-e] badavi (мн. اعراب a’rāb-e...)


беж неизм. (о цвете) نخودی noxudi, بژ bež


бежа́ть несов. 1 دویدن davidan
2 (о времени) گذشتن gozaštan; سپری شدن separi š
3 разг. تند کار کردن tond kār k, تند رفتن tond raftan;
    ва́ши часы́ бегу́т — ساعت شما تند کار میکند
4 (литься) سر رفتن sar raftan
5 несов. и сов. (спасаться бегством) فرار کردن farār k, گریختن gorixtan


бе́жен||ец м. آواره āvāre, پناهنده panāhande;
    ла́герь бе́женцев — اردوگاه آوارگان;
    комите́т по́мощи бе́женцам — کمیته کمک به آوارگان


без, безо предлог 1 بدون bedun-e, بی bi;
    без исключе́ния — بدون استثناء;
    без вся́ких огово́рок — بدون هیچ گونه قید و شرط;
    без сомне́ния — بدون تردید
    без ва́шего ве́дома — بدون اطلاع شما;
    без вся́ких основа́ний — بدون هیچ دلیلی
    оста́ться без де́нег — بی پول ماندن
    слу́шать без интере́са — بدون علاقه گوش دادن;
    без того́, что́бы — بدون آن (این) که;
    оставля́ть без внима́ния — از نظر دور داشتن, مورد توجه قرار ندادن
    он пое́хал без нас — او بدون ما رفت ;
    ава́рия обошла́сь без жертв — سانحه تلفاتی به جا نگذاشت
2 (в отсутствие кого-л.) در غیاب dar γiyāb-e, بدون bedun-e;
    э́тот слу́чай произошёл без них — این اتفاق در غیاب آنها روی داد;
    без него́ не начина́йте — بدون او شروع نکنید
3 (при обозначении времени) کم kam;
    без десяти́ пять — ساعت پنج و ده دقیقه کم, ده دقیقه به پنج مانده


безавари́йный بدون سانحه bedun-e sānehe, بدون خرابی bedun-e xarābi


безала́берн||ость ж. بی‌سروسامانی bisarosāmāni
|безала́берный بی‌سروسامان bisarosāmān, نامرتب nāmorattab


безалкого́льн||ый غیر الکلی γeyr-е alkoli;
    безалкого́льные напи́тки — نوشابه‌های غیر الکلی


безапелляцио́нн||о باقاطعیت bā γāte’iyyat
|безапелляцио́нный 1 (категорический) قاطع γāte’, قطعی γat'i; اعتراض‌ناپذیر e’terāznāpazir (не допускающий возражений);
    безапелляцио́нная речь — سخنان قاطع
2 юр. غیر قابل فرجام γeyr-е γābel-e farjām (о приговоре)


беза́томн||ый غیر آتمی geyr-е ātomi, غیر هستهای geyr-е hastei;
    созда́ние беза́томной зо́ны — ایجاد منطقه غیر هستهای


безбе́дн||о بی‌نیاز biniyāz
|безбе́дный بی‌نیاز biniyāz


безбиле́тный بدون بلیط bedun-e belit


безбо́ж||ие с. بی‌دینی bidini
|безбо́жник м. بی‌دین bidin


безболе́зненный 1 بی‌درد bidard
2 перен. بی‌درد سر bidardesar, راحت rāhat


безбоя́зненный بی‌باک bibāk


безбра́чие с. تجرد tajarrod, بی‌زنی bizani (мужчины); بی‌شوهری bišowhari (женщины)


безбре́жный بی‌کران bikarān


безве́стный گمنام gomnām, ناشناخته nāšenāxte


безви́нный بی‌گناه bigonāh


безвку́с||ица ж. بی‌سلیقگی [read]bisalig_egi
|безвку́сный 1 بی‌مزه bimaze
2 перен. بی‌سلیقه bisaliγe


безвла́стие с. فقدان حکومت foγdān-e hokumat; هرجومرج harjomarj (анархия)


безво́дный بیآب biāb


безвозвра́т||но بطور برگشت‌ناپذیر betowr-e bargaštnā-pazir
|безвозвра́тный برگشت ناپذیر bargaštnāpazir; بدون برگشت bedun-e bargašt (о ссуде)


безвозду́шн||ый خلاء xalā’, خالی از هوا xāli az havā;
    безвозду́шное простра́нство — فضای خلاء


безвозме́здн||о بلاعوض belāavaz
|безвозме́здный بلاعوض belāavaz; رایگان rāygān (бесплатный);
    безвозме́здная экономи́ческая по́мощь — کمک اقتصادی بلاعوض

        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit