Собираем деньги для работ по набору "Русско-персидского словаря" Восканяна (сейчас он представлен в поиске в виде картинок) и обновления и пополнения словаря Рубинчика и Восканяна. Информация по ходу работ будет доступна тут, уже собрано 10693 руб. из 30000 руб.
на карту СБЕР по номеру телефона: +7 (967) 216-10-51

страницы: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 

страница 26


а́том м. اتم atom;
|а́томник м. разг. اتم‌شناس atomšenāš
|а́томный اتمی atomi; اتم atom;
    а́томная эне́ргия — نیروی اتمی;
    а́томная электроста́нция — نیروگاه اتنی;
    а́томный ледоко́л — کشتی یخ‌شکن اتمی;
    а́томное ору́жие — سلاح اتمی;
    а́томный реа́ктор — رآکتور اتمی;
    а́томная бо́мба — بمب اتمی;
    а́томное ядро́ — هسته اتم


атомохо́д м. کشتی اتمی kešti-ye atomi


а́томщик м. разг. см. а́томник


атрибу́т м. (признак) صفت مشخصه seffat-e mošaxasse


атрофи́||рованный بی‌حس bihess; بی‌جان bijān (утративший жизнеспособность)
|атрофи́роваться несов. и сов. بی‌جان شدن bijān š
|атрофи́я ж. мед. هزال hozāl


атташе́ м. нескл. وابسته vābaste, آتاشه ātāse;
    вое́нный, вое́нно-морско́й и вое́нно-возду́шный атташе́ — وابسته نظامی هوایی, دریایی;
    атташе́ по вопро́сам культу́ры — وابسته فرهنگی


аттест||а́т м. 1 گواهی‌نامه govāhināme, دیپلم diplom;
    аттеста́т о сре́днем образова́нии — گواهی‌نامه (دیپلم) دبیرستان
2 воен. برگ barg;
    де́нежный [продово́льственный] аттеста́т — برگ مالی [جیره خوارنار]
|аттестацио́нный ممیزه momayyeze;
    аттестанио́нная коми́ссия — هیئت ممیزه
|аттеста́ция ж. 1 (действие) معرفی mo’arrefi
2 (отзыв) معرفی‌نامه mo’arrefināme, تعرفه خدمت ta’refe-ye xedmat
|аттестова́ть несов. и сов. 1 معرفی کردن mo’arrefi k, توصیه کردن towsiyye k
2 воен. ترفیع رتبه دادن tarfi’e rotbe dādan


аттракцио́н м. اتراکسیون atrāksiyon, عملیات آکروباسی amaliyyāt-e ākrobāsi


аудие́нци||я ж. بار bār;
    дава́ть аудие́нцию — بار دادن;
    получа́ть -ю — بار یافتن (y кого به خضور کسی);
    проси́ть аудие́нции — بار خواستن


аудиовизуа́льн||ый سمعی و بصری sam’i-o-basari, دیداری و شنیداری didāri-o-šanidāri;
    аудиовизуа́льные сре́дства — وسایل دیداری و شنیداری


аудито́рия ж. 1 (помещение) اطاق درس otāγ-e dars
2 собир. (слушатели) حضار hozzār


аукцио́н м. حراج harāj, مزایده mozāyede;
    продава́ть с аукцио́на — حراج کردن, به مزایده گذاشتن


ау́л м. ده [کوهستانی] deh-e [kuhestāni] (мн. دهات dehāt)


аутенти́ч||ный ...برابر اصل barābar-e asl, مطابق با اصل motābeγ bā asl;
    текст аутенти́чен — متن با اصل برابر است


афга́н||ец м. افغانی afγāni
|афга́нский افغانی afγāni, ...افغانستان afγānestān;
    афга́нское прави́тельство — دولت افغانستان


афе́р||а ж. حقه‌بازی hoγγebāzi;
    пусти́ться в афе́ры — حقه بکار بردن
|афе́ри́ст м. حقه‌بار hoγγebāz, کلاه‌بردار kolāhbardār


афи́ш||а ж. الان e’lān, آگهی āgahi
|афи́ши́ровать несов. и сов. تظاهر کردن tazāhor k (что به), به رخ... کشیدن be rox-e... kešidan


афори́зм м. کلام قصار kalām-e γesār, حکمت hekmat


африка́н||ец м. آفریقایی āfriγāyi
|африка́нский آفریقایی āfriγāyi


а́фро-азиа́тск||ий آفریقایی و آسایی āfriγāyi-o-āsyāyi;
    а́фро-азиа́тские стра́ны — کشورهای آفریقایی و آسیایی


ах межд. آه āh, وای vāy;
    ах, как мне хоте́лось знать... — وه که دلم میخواست بدانم...


а́хать несов. разг. آه کشیدن āh kešidan


ахине́||я ж. разг. مزخرف mozaxraf, چرند čarand;
    нести́ ахине́ю — مزخرف گفتن


а́хнуть сов. разг. آهی کشیدن ā́hi kešidan, آخی گفتن ā́xi goftan
{{}}
    он и а́хнуть не успе́л — تا نیخواست بخود بجنبد


аху́нд м. آخوند āxund (мусульманское духовное лицо)


аэро= в сложн. сл. в знач. авиацио́нный, возду́шный هوایی حاvāیی


аэро||вокза́л м. ترمینال هوایی termināl-e havāyi
|аэродина́мика ж. آئرودینامیک aerodināmik
|аэродром м. فرودگاه forudgāh
|аэропла́н м. هواپیما havāpeymā
|аэропо́рт м. بندر هوایی bandar-e havāyi (мн. ...بنادر banāder)
|аэроста́т м. بالون [هوایی] bālon[-e havāyi], آئروستات āerostāt
|аэрофотосъёмка ж. عکس‌برداری هوایی aksbardāri-ye havāyi


аятолла́ м. آیتالله āyatollāh (титул главы моджтехидов);
    «Вели́кий аятолла́» — آیتالله العظمی (...-al-ozmā)


б см. бы


ба́бочка ж. зоол. پروانه parvāne


ба́бушка ж. مادربزرگ mādarbozorg
{{}}
    ба́бушка на́двое сказа́ла погов. — هنوز خیلی جای شبههاش باقی است, تازه جای حرف بسیار است


бага́ж м. بار سفر bār-e safar, توشه tuše, باگاژ bāgāž;
    ручно́й бага́ж — بار دستی;
    сдава́ть ве́щи в бага́ж — بار سفررا به انبار توشه تحویل دادن
{{}}
    нау́чный бага́ж — توشه علم;
    бага́ж зна́ний — توشه معلومات;
|бага́жник м. صندوق عقب sanduγ-e aγab; باربند bārband (на крыше автомобиля); ترکبند tarkband (у мотоцикла)
|бага́жный ...توشه tuše;
    бага́жное отделе́ние — انبار توشه


багр||ове́ть, побагрове́ть سرخ شدن sorx š, ارغوانی شدن arγavāni š
|багро́вый ارغوانی arγavāni, آتشگون ātašgun


бадминто́н м. спорт. بدمینتون badminton


ба́з||а ж. 1 پایه pāye, بنیاد bonyād, زیربنا zirbanā прям. и перен.; پایگاه pāygāh; منبع mamba’ (мн. منابع manābe’) (источник);
    сырьева́я ба́за — پایگاه مواد خام;
    то́пливная ба́за — پایگاه (انبار) سوخت;
    кормова́я ба́за — پایگاه علیق;
    материа́льно-техни́ческая ба́за — زیربنای (بنیاد) مادی و فنی;
    социа́льная ба́за — پایه اجتماعی;
    созда́ние энергети́ческих [то́пливных, металлурги́ческих] баз — ایجاد پایگاه‌های نیروی برق [سوخت, فلزسازی];
    укрепле́ние сырьево́й [кормово́й] ба́зы — تقویت پایگاه مواد خام [علیق];
    на ба́зе чего́-л. — بر پایه چیزی;
    на ба́зе передово́й те́хники — بر پایه تکنیک پیشرفته
    созда́ть про́чную ба́зу — زیربنای استوار ایجاد کردن (بوجود آوردن)
    заложи́ть ба́зу чего́-л. — پایه چیزیرا گذاشتن
2 воен. پایگاه pāygāh;
    вое́нно-морска́я ба́за — پایگاه نیروی دریایی
    ба́за подво́дных ло́док — پایگاه زیردریایی‌ها;
    раке́тная ба́за — پایگاه موشکی;
    созда́ние вое́нной ба́зы — ایجاد (تأسیس) پایگاه نظامی;
    ликвиди́ровать [закры́ть] ба́зу — پایگاه را برچیدن [تعطیل کردن];
    уйти́ с ба́зы, оста́вить ба́зу — پایگاه را تخلیه کردن;
    ба́за размещена́ на... — پایگاه در ...مستقر است;
    расширя́ть ба́зу — پایگاهرا گسترش دادن
3 (склад) انبار ambār;
    овощна́я ба́за — انبار [نگاهداری و توزیع] سبزیجات
4 مرکز markaz (мн. مراکز marākez);
    тури́стская ба́за — مرکز جهانگردی;
    лы́жная ба́за — پیست اسکی‌بازی
{{}}
    нау́чная ба́за — مرکز علمی

        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit