Собираем деньги для работ по набору "Русско-персидского словаря" Восканяна (сейчас он представлен в поиске в виде картинок) и обновления и пополнения словаря Рубинчика и Восканяна. Информация по ходу работ будет доступна тут, уже собрано 10693 руб. из 30000 руб.
на карту СБЕР по номеру телефона: +7 (967) 216-10-51

страницы: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 

страница 44


бо́мб||а ж. بمب bomb;
    авиацио́нная бо́мба — بمب هوایی;
    а́томная [водоро́дная, напа́лмовая] бо́мба — بمب آتمی [هیدروژنی, ناپالم];
    бо́мба заме́дленного де́йствия — بمب ساعت شمار
    сбра́сывать бо́мбы — بمب انداختن;
    заложи́ть бо́мбу — بمب کار گذاشتن;
    взорва́тЬ бо́мбу — بمب منفجر کردن


бомбардир||ова́ть несов. بمباران کردن bombārān k; گلوله‌باران کردن golulebārān k (из орудий)
|бомбардиро́вка ж. بمباران bombārān; گلوله‌باران golulebārān (из орудий);
    подверга́ть бомбардиро́вке — مورد بمباران قرار دادن
|бомбардиро́вочный بمبافکن bombafkan
|бомбардиро́вщик м. بمبافکن bombafkan;
    бомбардиро́вщик да́льнего де́йствия — بمبافکن دورپرواز;
    реакти́вный бомбардиро́вщик — بمبافکن جت;
    бомбардиро́вщик-ракетоно́сец — بمبافکن موشک‌بر


бомб||ёжка ж. разг. см. бомбардиро́вка
|бомби́ть несов. разг. см. бомбардирова́ть


бомбоубе́жище с. پناهگاه ضدبمب panāhgāh-e zedd-e bomb


бор м. (лес) جنگل کاج jangal-e kāj


бордо́ неизм. (о цвете) جگری jegari


бордю́р м. حاشیه hāšiye (мн. havāši), کناره kenāre


бор||е́ц м. 1 مبارز mobārez;
    борцы́ за мир — مبارزین راه صلح;
    боре́ц за свобо́ду — مبارز راه آزادی
2 спорт. کشتی‌گیر koštigir


бормаши́на ж. چرخ دندان čarx-e dandān


бормота́ть несов. زیر لب گفتن zir-e lab goftan, قرقر کردن γorγor k


бо́рн||ый بوریک borik;
    бо́рная кислота́ — اسید بوریک


борода́ ж. ریش riš;
    отпуска́ть бо́роду — ریش گذاشتن


борода́вка ж. زگیل zegil


борода́тый ریشو rišu


борозд||а́ ж. شیار šiyār
|борозди́ть, изборозди́ть 1 شیار زدن šiyār zadan
2 перен. پیمودن peymudan


борон||а́ ж. ماله māle
|борони́ть несов. ماله زدن māle zadan
|боронова́ние с. ماله‌کشی mālekeši
|боронова́ть несов. см. борони́ть


боро́ться несов. 1 مبارزه کردن mobāreze k, پیکار کردن peykār k (с кем با; против кого-чего بر *علیه; за что برای, *بخاطر, در *راه);
    боро́ться за мир [свобо́ду, незави́симость] — در راه صلح [آزادی, استقلال] مبارزه کردن
    боро́ться за призна́ние прав — برای شناسایی حقوق مبارزه کردن;
    боро́ться с негра́мотностью — با بی‌سوادی پیکار کردن;
    боро́ться за повыше́ние ка́чества проду́кции — برای بهبود کیفیت فرآورده‌ها مبارزه کردن;
    боро́ться про́тив врага́ [агре́ссии, войны́] — علیه دشمن [تجاوز, جنگ] مبارزه کردن
    боро́ться с недоста́тками [без рабо́тицей] — با نارسایی‌ها [بیکاری] بنارزه کردن;
    боро́тьсядо оконча́тельной побе́ды — تا پیروزی نهایی مبارزه کردن;
    боро́ться за то, что́бы — بخاطر آنکه... مبارزه کردن;
    боро́ться про́тив того́, что [кто]... — علیه آنچه که [آنکه] ... مبارزه کردن;
    бо́рющийся наро́д — خلق مبارز
2 спорт. کشتی گرفتن košti gereftan; دست وپنجه نرم کردن dastopanje narm k (мериться силами, состязаться)


борт м. 1 پهلو pahlu (тж. корабля), کنار kenār;
    взять на борт [парохо́да] — سوار کشتی کردن
    на борту́ парохо́да [самолёта] — در کشتی [هواپیما];
    напра́вить телегра́мму сборта самолёта — هنگام پرواز هواپیما تلگرامی مخابره کردن;
    самолёт с двумяста́ми пассажи́рами на борту́ — هواپیمای حامل دویست نفر مسافر или هواپیما یا دویست نفر سرنشین
2 (одежды) لبه labe;
    борт пиджака́ — لبه کت
{{}}
    вы́кинуть за́ борт — دور انداختن;
    оста́ться за борто́м — از اینجا رانده از آنجا مانده[ شدن] или (.) کلاه کسی پس معر‌که بودن


борт||инжене́р м. مهندس هواپیما mohandes-e havāpeymā
|бортмеха́ник м. مکانیسین هواپیما mekānis(i)yan-e havāpeymā
|бортово́й:
    бортовы́е систе́мы самолёта — سیستم دستگاه‌های هواپیما
|бортпроводни́к м. مهماندار [هواپیما] mehmāndār[-e havāpeymā]
|бортпроводни́ца ж. خانم مهماندار [هواپیما] xānom-e mehmāndār[-e havāpeymā]
|бортради́ст м. مأمور رادیوی هواپیما ma’mur-e rādyo-ye bavāpeymā


борщ м. برش borš


борьб||а́ ж. 1 مبارزه mobāreze, پیکار peykār;
    кла́ссовая борьба́ — مبارزه طبقاتی;
    борьба́ за мир — مبارزه در راه صلح;
    борьба́ с негра́мотностью — پیکار با بیسوادی;
    национа́льно-освободи́тельная борьба́ — مبارزه رهایی بخش ملی;
    борьба́ в защи́ту ми́ра — مبارزه در راه دفاع از صلح;
    борьба́ трудя́щихся в подде́ржку кого́-чего́-л. — مبارزه زحمتکشان برای پشتیبانی از کسی, چیزی;
    борьба́ про́тив кого́-чего́-л. — مبارزه علیه (با) کسی, چیزی;
    борьба́ с сельскохозя́йственными вреди́телями — دفع آفات نباتی;
    -а́ не на жизнь, а на́ смерть — مبارزه حیاتی و مماتی (حیات و ممات);
    борьба́ за существова́ние — تنازع مبارزه برای بقاء خود, بقاء;
    включи́ться в борьбу́ — به مبارزه پیوستن;
    вовлека́ть в борьбу́ — به مبارزه کشیدن;
    подня́ться на борьбу́ — به مبارزه برخاستن;
    вести́ борьбу́ — مبارزه کردن, سرگرم مبارزه بودن
    борьба́ вела́сь / шла за... — مبارزه بخاطر ...انجام میگرفت
2 спорт. کشتی košti;
    во́льная борьба́ — کشتی آزاد;
    класси́ческая борьба́ — کشتی فرنگی;
    занима́ться борьбо́й — کشتی گرفتن


босико́м разг. پابرهنه pāberahne


босоно́жки мн. (ед. босоно́жка ж) کفش روباز kafš-e rubāz


бота́н||ик м. گیاه‌شناس giyāhšenās
|бота́ника ж.گیاه‌شناسی giyāhšenāsi
|бота́ни́ческий...گیاه‌شناسی givāhšenāsi;
    бота́ни́ческий сад — باغ نباتات


бо́тики мн. (ед. бо́тик м) см. бо́ты

        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit